Танилцуулга
Үндэсний үйлдвэрлэгч компани

“Энхийн шүүдэр” ХХК нь 2016 онд байгуулагдсан. Ариун эмийн үйлдвэрлэлийн олон улсын жишигт хүрсэн барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, технологи бүхий анхны дотоодын хөрөнгө оруулалттай дуслын шингэн эмийн үйлдвэр.

Манай үйлдвэр нь олон улсын GMP –н шаардлага хангасан, эдийн засгийн ач холбогдолтой, зээлийн эргэн төлөлтийн чадвартай, импортыг орлох, экспортод гарах чадвартай байх гэсэн Монгол банкны шалгуурыг хангасан, бүрэн автоматжуулсан цогц төсөл юм.

GMP (Good Manufacturing Practice)-ийн шаардлага хангасан, чанар технологийн өндөр түвшинд үйлдвэрлэсэн дуслын шингэн эм