Үйл ажиллагаа

Эм ханган нийлүүлэх байгууллага

Үйлдвэрийн байрны B1 давхарт ЭХНБ-ын агуулахын байрладаг ба ХХ–16/23/3578 дугаар бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй “Эмийн хадгалалт, түгээлтэд тавигдах ерөнхий шаардлага” MNS 5530:2015 стандартын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулдаг.