Бүтээгдэхүүн

Декстран 40-200 мл

 
Эмийн худалдааны нэршил Декстран 40-200 мл дуслын шингэн
Олон улсын нэршил Декстран 40 + Натрийн хлорид
АТС код B05AA05
Монгол улсын эмийн бүртгэлийн дугаар L20180501BP06516
Эмийн найрлага
 • Декстран 40 – 20 г
 • Натрийн хлорид 1.8 г
 • Тарилгад зориулсан ус 200 мл хүртэл
Хэрэглэх заавар
 • Бичил судаснуудын цусны гүйдлийн өөрчлөлт
 • Бэртэл
 • Хагалгаа
 • Түлэгдэлтийн шокоос урьдчилан сэргийлэх, түүнийг эмчлэх
 • Артерийн ба венийн цусны эргэлт өөрчлөгдөх
 • Тромбоз
 • Тромбофлебит
 • Эндоартеритаас урьдчилан сэргийлэх
 • Зохиомол цусны эргэлтийн аппарат ашиглан хийгдэх зүрхний хагалгаа
 • Судасны ба сэлбэх заслын үед цусны орчлыг сайжруулах
 • Түлэгдэлт
 • Гялтангийн үрэвсэл
 • Нойр булчирхайн үрэвслийн үед
 • Хоргүйжүүлэх