Урьдчилан сэргийлэх үзлэг

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 4-р эмнэлэгтэй хамтран бүх ажилчиддаа урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрууллаа. Enkhiinshuuder