Бүтээгдэхүүн

Декстран 70-400 мл

 
Эмийн худалдааны нэршил Декстран 70-400 мл дуслын шингэн
Олон улсын нэршил Декстран 70 + Натрийн хлорид
АТС код B05AA05
Монгол улсын эмийн бүртгэлийн дугаар L20180501BP06517
Эмийн найрлага
  • Декстран 70 – 24 г
  • Натрийн хлорид 3.6 г
  • Тарилгад зориулсан ус 400 мл хүртэл
Хэрэглэх заавар
  • Цочмог болон их хэмжээний цус алдалт
  • Түлэгдэлтийн үед дайрлагаас урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх
  • Шокын II, III, IV зэрэг
  • Эмийн болон бусад хордлогын үед