Бүтээгдэхүүн

Натрийн гидрокарбонат 4%-100 мл

 
Эмийн худалдааны нэршил Натрийн гидрокарбонат 4%-100 мл дуслын шингэн
Олон улсын нэршил Натрийн гидрокарбонат
АТС код B05XA02
Монгол улсын эмийн бүртгэлийн дугаар L20180620BP06665
Эмийн найрлага
  • Натрийн гидрокарбонат 4 г
  • Тарилгад зориулсан ус 100 мл хүртэл
Хэрэглэх заавар
  • Хүчил ихэдсэн ходоодны үрэвсэл
  • Ходоод 12 хуруу гэдэсний шархлаа
  • Бие махбод хүчилших
  • Гипертони
  • Бөөрний гипертензи
  • Бөөрний архаг дутмагшил
  • Гуурсан ба мөгөөрсөн хоолой, төвөнхийн үрэвсэл
  • Ам, гүйлсэн булчирхай, нүдний салст бүрхүүл зэргийн үрэвслүүд