Бүтээгдэхүүн

Натрийн хлорид 0.9%-100 мл

 
Эмийн худалдааны нэршил Натрийн хлорид 0.9%-100 мл дуслын шингэн
Олон улсын нэршил Натрийн хлорид
АТС код B05XA03
Монгол улсын эмийн бүртгэлийн дугаар L20160317BP05422
Эмийн найрлага
  • Натрийн хлорид 0.9 г
  • Тарилгад зориулсан ус 100 мл хүртэл
Хэрэглэх заавар
  • Бүх төрлийн хурц хордлого
  • Түлэгдэлт
  • Холер
  • Хорт биж
  • Удаан хугацаагаар шингэн алдах
  • Цочмог цус алдалт
  • Бүх төрлийн идээт шарх