Бүтээгдэхүүн

Натрийн хлорид 0.9%-250 мл

 
Эмийн худалдааны нэршил Натрийн хлорид 0.9%-250 мл дуслын шингэн
Олон улсын нэршил Натрийн хлорид
АТС код B05XA03
Монгол улсын эмийн бүртгэлийн дугаар L20160317BP05422
Эмийн найрлага
  • Натрийн хлорид 2.25 г
  • Тарилгад зориулсан ус 250 мл хүртэл
Хэрэглэх заавар
  • Бүх төрлийн хурц хордлого
  • Түлэгдэлт
  • Холер
  • Хорт биж
  • Удаан хугацаагаар шингэн алдах
  • Цочмог цус алдалт
  • Бүх төрлийн идээт шарх