Бүтээгдэхүүн

Рингер 250 мл

 
Эмийн худалдааны нэршил Рингер 250 мл дуслын шингэн
Олон улсын нэршил Натрийн хлорид + калийн хлорид + кальцийн хлорид
АТС код B05BB01
Монгол улсын эмийн бүртгэлийн дугаар L20160413BP05468
Эмийн найрлага
 • Натрийн хлорид 2.15 г
 • Калийн хлорид 0.075 г
 • Кальцийн хлорид 0.0825г
 • Тарилгад зориулсан ус 100 мл хүртэл
Хэрэглэх заавар
 • Шок
 • Хордлого
 • Түлэгдэлт
 • Холер
 • Хорт биж
 • Удаан хугацаагаар бөөлжих
 • Цочимог цус алдалт