Бүтээгдэхүүн

Рингер 500 мл

 
Эмийн худалдааны нэршил Рингер 500 мл дуслын шингэн
Олон улсын нэршил Натрийн хлорид + калийн хлорид + кальцийн хлорид
АТС код B05BB01
Монгол улсын эмийн бүртгэлийн дугаар L20160413BP05468
Эмийн найрлага
 • Натрийн хлорид 4.3 г
 • Калийн хлорид 0.15 г
 • Кальцийн хлорид 0.165 г
 • Тарилгад зориулсан ус 500 мл хүртэл
Хэрэглэх заавар
 • Шок
 • Хордлого
 • Түлэгдэлт
 • Холер
 • Хорт биж
 • Удаан хугацаагаар бөөлжих
 • Цочимог цус алдалт