Дуслын шингэн эмийн үйлдвэрийн олон улсын GMP –ийн шаардлагыг хангалаа.

Enkhiinshuuder

2018 онд эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадлын шаардлага хангасан.