Бүтээгдэхүүн

Натрийн хлорид, глюкозын холимог шингэн – 500 мл

 
Эмийн худалдааны нэршил Натрийн хлорид, глюкозын холимог шингэн – 500 мл дуслын шингэн
Олон улсын нэршил Натрийн хлорид + Глюкоз
АТС код B05BB02
Монгол улсын эмийн бүртгэлийн дугаар L20171102BP06231
Эмийн найрлага
 • Натрийн хлорид 4.5 г
 • Глюкоз 25 г
 • Тарилгад зориулсан ус 500 мл хүртэл
Хэрэглэх заавар
 • Тэжээлийн доройтол
 • Цусанд чихэр багасах
 • Элэгний үрэвсэл
 • Хатингаршил
 • Уушигны хаван
 • Зүрхний үйл ажиллагааны дутагдал
 • Шок
 • Коллапс
 • Хүчтэй үйлдэлт эмүүдийг шингэлэх