Бүтээгдэхүүн

Калийн холимог шингэн 250 мл

 
Эмийн худалдааны нэршил Калийн холимог шингэн 250 мл дуслын шингэн
Олон улсын нэршил Глюкоз + калийн хлорид
АТС код B05ВВ02
Монгол улсын эмийн бүртгэлийн дугаар L20160831AH05703
Эмийн найрлага
  • Глюкоз 12.5 г
  • Калийн хлорид 0.75 г
  • Тарилгад зориулсан ус 250 мл хүртэл
Хэрэглэх заавар
  • Зүрхний хэм алдалт
  • Зүрхний гликозидын хордлого
  • Янз бүрийн шалтгаант калийн ионы дутагдал