Бүтээгдэхүүн

Рингер лактат 250 мл

 
Эмийн худалдааны нэршил Рингер лактат 250 мл дуслын шингэн
Олон улсын нэршил Натрийн хлорид + Калийн хлорид + Кальцийн хлорид + Натрийн лактат
АТС код B05BB01
Монгол улсын эмийн бүртгэлийн дугаар L20170330BP06065
Эмийн найрлага
 • Натрийн хлорид 1.5 г
 • Калийн хлорид 0.075 г
 • Кальцийн хлорид 0.05 г
 • Натрийн лактат (100%-н) 0.775 г
 • Тарилгад зориулсан ус 250 мл хүртэл
Хэрэглэх заавар
 • Цусны эзэлхүүн багасах
 • Ус давсны тэнцвэр алдагдах үед буюу хүчиллэгшил
 • Суулгалт
 • Хүчтэй бөөлжилт
 • Биеийн шингэн алдалт
 • Түлэгдэлт
 • Перитонит
 • Хүнд хэлбэрийн халдварын үед