Бүтээгдэхүүн

Новокаин 0.5%-100 мл

 
Эмийн худалдааны нэршил Новокаин 0.5%-100 мл дуслын шингэн
Олон улсын нэршил Прокаин гидрохлорид
АТС код S01HA05
Монгол улсын эмийн бүртгэлийн дугаар L20161226BP05889
Эмийн найрлага
  • Прокаин гидрохлорид 0.5 г
  • Тарилгад зориулсан ус 100 мл хүртэл
Хэрэглэх заавар
  • Нэвчүүлэх, дамжуулалтын мэдээгүйжүүлэлтийг ашиглан хийх хагалгаанууд
  • Гипертони өвчин
  • Цусны даралт гэнэт ихдэх шинж бүхий жирэмсний хожуу хордлого
  • Зүрхний бах
  • Атеросклероз
  • Зүрхний жирвэлзэх аритми
  • Эндоартерит
  • Янз бүрийн шалтгаантай үрэвсэлт өвчнүүд