Бүтээгдэхүүн

Маннитол 10%-500 мл

 
Эмийн худалдааны нэршил Маннитол 10%-500 мл дуслын шингэн
Олон улсын нэршил Маннитол
АТС код B05BC01
Монгол улсын эмийн бүртгэлийн дугаар L20171102BP06227
Эмийн найрлага
  • Маннитол 50 г
  • Тарилгад зориулсан ус 500 мл хүртэл   
Хэрэглэх заавар
  • Тархины хаванг багасгах
  • Тархины даралтыг бууруулах
  • Төрөл бүрийн шалтгаант тархины судасны гэмтэл
  • Бөөрний шүүрүүлэх үйл ажиллагаа нь хэвийн байгаа бөөрний цочмог
  • буюу бөөр-элэгний дутмагшил
  • Шээс хөөх